Tilbage

Donationer uddelt nov 2022

19. november 2022

Doneringsudvalget har nu udsendt svar på ansøgninger og samlet uddelt Kr. 145.000 .

Alle modtagere er bedt om at omtale doneringen fra cykel for sagen på de sociale medier mv.

Langt de fleste ansøgere har ansøgt om tilskud til nedbringelse af deltager gebyr for medlemmernes deltagelse ved Idrætsfestival for sindet i 2023, som koster kr. 1600. for 3 dages idræt, socialt samvær med fuld forplejning. 😊

Cafe Paraplyen i Varde er den største beløbsmodtager til Projektet ” Bænken ”, en cyklende /mobil satellit Café, i form af en Christiania ladcykel samt kr. 5000 til indkøb af varme drikke mv.

En medarbejder vil cykle rund i byen og opsøge udsatte på bænker mv. borgernes tilbydes social omsorg ved uddeling af varme drikke, Snacks mv.

 Idrætsforeningen IF Vestjyderne har modtaget 2 x 10.000Kr.

10.000 til deltagelse ved Idrætsfestival samt 10.000 til at dække de øget omkostninger ifm. øget udgifter til halleje.

 11 IFS foreninger, primært jyder, har søgt om tilskud til medlemmernes deltagelse ved Idrætsfestival for sindet som koster kr. 1600 CFS har bevilget kr.500 pr. person.

IF Frisk, Ringsted har modtager kr. 10.000. ( De ikke havde sendt en ansøgning, så udvalget besluttede at overraske dem med en bevilling på kr. 10.000, da de altid deltager med både en frivillig hjælper samt en følgebil ). I 2023 har de to drenge og Sussi 5 års jubilæum 😊.

 Bostedet Toften på Fyn, har modtager kr. 7500 til indkøb af 2 MTB cykler til de 16 beboere på stedet.

To væresteder ( Sødisbakke Mariager Fjord og Fonden Det private botilbud, Høng) har søgt om tilskud til indkøb af en Duo cykel.

CFS har bevilget kr. 5000 som dog først udløses ved fremsendelse af kvittering for køb af cyklerne, som koster kr. 52000 pr. stk.  

En borger i Glostrup modtager kr. 500 til hans deltagelse ved Idrætsfestival for sindet 2023. Overføres ved fremsendelse af tilmelding.

Udfører enheden, Sundhedsfællesskabet, Glostrup: har modtaget 2500kr tilskud til 7 borgere som ønsker at deltage på idrætsfestival for sindet 2023.

 Det er fuldstændigt vildt, hvad Cykel for Sagen hvert år, formår at samle ind af midler, som kanaliseres videre til udsatte borgere med psykiske udfordringer/sårbarheder.  

Stor cadeau til alle som bidrager af frivillighedens vej.