Der indkaldes til generalforsamling 25.3.24 kl 19 Håndværkervej 10a, 6800 Varde

Dagsorden udsendes til ALLE medlemmer på mail. 

Vær opmærksom på at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling samme aften kl 20.30