Ansøg om støtte

Kunne I tænke Jer at ansøge om at få støtte, kan det gøres ved at udfylde dette dokument (wordfil):

 

 ansøgningskema 2023

 

(Nedenstående uddelingsbetingelser skal naturligvis være opfyldt).

Ansøgningsfrist  er den. 1. September 2023 – med svar ca. 4 uger senere. Ansøgninger kan fremsendes fra d. 1. maj 2023

Bemærk at en ansøgning ikke nødvendigvis er lig med støtte

Ansøgningen udfyldes
og mailes til Lisbeth Crafack: lisbeth@dai-sport.dk
  l

Uddelingsbetingelser
for donationsmodtagere fra Cykelforsagen


1. Donationsmodtagere er forpligtet til at overholde nærværende uddelingsbetingelser.

2. Den modtagne donation skal anvendes til det ansøgte formål og i overensstemmelse med ansøgning og bevilling – i almindelighed med det samme, dog senest 1 år fra udbetalingen.

3. Cykel for Sagen kan til enhver tid anmode donationsmodtagere om at fremsende dokumentation for beløbets anvendelse i overensstemmelse med formålet, det vil sige såvel ansøgning som bevilling. Dokumentationen skal foreligge i form af behørig kvittering for indkøb af bestemte genstande eller ydelser, eller i form af regnskab for gennemførelse af et projekt eller lignende.

4. Beløb, der ikke er anvendt inden for den ovenfor nævnte frists udløb, eller beløb, der ikke anvendes til det formål, hvortil de er udbetalt, skal tilbagebetales til Cykel for Sagen.
Der skal ligeledes ske tilbagebetaling af donationsbeløb til Cykel for Sagen, såfremt de for uddelingen af donationsbeløbet gældende betingelser, herunder efterfølgende krav om dokumentation, ikke opfyldes af donationsmodtageren.

5. Modtager man donation fra Cykel for Sagen, er man forpligtet på at lave en kort beskrivelse af donationens anvendelse og betydning for modtagerne. Beretningen offentliggøres på vores hjemmeside og FB.side.