Ansøg om støtte

Kunne I tænke Jer at ansøge om at få støtte, kan det gøres ved at udfylde dette dokument (wordfil)
(Nedenstående uddelingsbetingelser skal naturligvis være opfyldt).


Ansøgningsfrist  er den. 1. november – med svar ca. 4 uger senere.


Bemærk at en ansøgning ikke nødvendigvis er lig med støtte

Ansøgningen udfyldes
og mailes til

lisbeth@dai-sport.dk
Eller sendes pr. post til:

Lisbeth Crafack
Dalgas Avenue 4, bygn. 3410
Århus C

 

Uddelingsbetingelser
for donationsmodtagere fra Cykelforsagen


1. Donationsmodtagere er forpligtet til at overholde nærværende uddelingsbetingelser.

2. Den modtagne donation skal anvendes til det ansøgte formål og i overensstemmelse med ansøgning og bevilling – i almindelighed med det samme, dog senest 1 år fra udbetalingen.

3. Cykelforsagen kan til enhver tid anmode donationsmodtagere om at fremsende dokumentation for beløbets anvendelse i overensstemmelse med formålet, det vil sige såvel ansøgning som bevilling. Dokumentationen skal foreligge i form af behørig kvittering for indkøb af bestemte genstande eller ydelser, eller i form af regnskab for gennemførelse af et projekt eller lignende.

4. Beløb, der ikke er anvendt inden for den ovenfor nævnte frists udløb, eller beløb, der ikke anvendes til det formål, hvortil de er udbetalt, skal tilbagebetales til Cykelforsagen.
Der skal ligeledes ske tilbagebetaling af donationsbeløb til Cykelforsagen, såfremt de for uddelingen af donationsbeløbet gældende betingelser, herunder efterfølgende krav om dokumentation, ikke opfyldes af donationsmodtageren.