Fra bestyrelsen sender vi en hilsen til alle deltagere, hjælpere og øvrige, som har medvirket til at cykelturen fra Skagen til Varde igen blev en stor og positiv oplevelse.
 
Cykel for Sagen er funderet i Varde Kommune. De seneste år har bekræftet os i, at det er rigtigt, at vi – på trods af megen modvind – fortsat skal cykle, fra nord mod syd. I år havde vi flyttet målområdet fra Torvet ned til åen. Her havde en række foreningen samme dag mange aktiviteter i forbindelse med Varde Å-dag. Formålet med at flytte ankomsten derned, var at skabe synergi og øge opbakningen til begge arrangementer – det mener vi også blev opfyldt. Og når forskellige foreninger på den måde, kan understøtte hinanden, er det kun positivt for Varde by og omegn.
 
I 2017 forsøgte vi med et nyt tiltag; et hold, hvor man populært sagt, har skåret nogle af de værste bakketoppe væk, og samtidig får lidt bedre mulighed for at nyde turen.  Dette initiativ, er blevet rigtig godt modtaget, og gentages i 2018.
 
Tak til de 66 deltagere, som har brugt tid på at besvare evalueringsskemaerne. Besvarelserne indeholder både megen ros, positiv konstruktiv kritik, og et par konkrete forslag til nye indsatsområder eller generelle forbedringer. Bestyrelsen har nærlæst, og taget alle besvarelser til positiv efterretning, og materialet vil blive inddraget på et internt brainstorm og udviklingsmøde medio oktober.
 
Som arrangør fik vi også rigtig gode tips og et par velfortjente ”spark” bagi; som for eksempel, at foreningens hjemmeside, giver et kedeligt indtryk, og billedmaterialet indikerer en forening, der henvender sig til pensionsmodne mænd. Vi har ikke selv set det på den måde, og kommunikation er også et emne, som bestyrelsen nu sætter på dagsordenen.
 
Af konkrete tips og idéer er et ønske om en enslydende information på hjemmeside og facebook. Det er trods alt ikke alle, der er superbruger i sociale medier. Og der er ønske om flere korte træningsture, i flere tempi, dog ikke på bekostning af de lange træningsture.
 
Der er gode kommentarer angående kaptajn og løjtnant rollerne; generelt god og positiv feedback til vores frivillige kaptajner og løjtnanter, men også indspark til ledelsen med ideer til forbedringer.
 
Servicebiler og personale: Generel stor ros og mange fremhæver den gode stemning og service mellem hjælpere og rytterflokke.
 
I forhold til indkvartering, forplejning og udvalget på depoterne, er der generel positivt respons, med plads til forbedringer på et af hotellerne, og konkrete forslag til nye lækkerier på depoterne. Praktiske forhold ved cykelrengøring; Synlighed af, og forbedret tilgængelighed til den fælles værktøjskasse med olie mv.
 
Af besvarelserne fremgår det tydeligt, at det har været tre ekstraordinære gode dage. Den ros må vi dele ligeligt med alle involverede. For den gode stemning kommer ikke af sig selv, den er enhver en del af, og derfor tak til Jer alle, der hver især har bidraget til den uforglemmelige tur.
 
Tusind tak for en fantastisk weekend, vi ses derude og forhåbentlig også i august 2018.