Donationer 2017


Cykelforsagen har nu behandlet de ansøgninger om støtte der er kommet og vi har kunnet glæde følgende donationsmodtagere:

Brugerforeningen Center Bøgely, Varde: Midler til indrettelse af nyt sanserum
IFS Vestjyderne: Midler til deltagelse til idrætsfestival samt til opretholdelse af et ugentlig svømmetilbud 
Socialpsyk. Ungeteam - Frederikssund: Midler til 4 borgeres deltagelse i idrætsfestivalen
Mariagerfjord idrætsforening: Midler til deltagelse i idrætsfestivalen (i 2016 deltog 26 personer)
Støttecenter Lindely,Ølgod: Midler til indkøb af en herrecykel og hjelm samt en tur til barfodsparken i Outrup, entre plus sandwich 25 personer
IF-SIR98 - Roskilde: Midler til deltagelse i idrætsfestivalen for 14 personer
BIFOS Brønderslev: Midler til deltagelse i idrætsfestivalen, 15 personer
Center for Psykiatri Holstebro: Midler til afvikling af MINI-OL i maj 2018
Værestedet Dalgashus, Varde: Midler til oprettelse af et dansehold for husets brugere
Socialpsykiatrien Varde/Ølgod: Midler til deltagelse i Stafet for livet,  24 timers arrangement
Gert Hansen: Midler til indkøb af cykel.(Se indslag fra Gert på hjemmesiden under nyheder)
Skibbyhøj, Bosted for unge psykisk syge i Frederikssund: Tilskud til 6 personers deltagelse i idrætsfestivalen
Limfjordens idrætsforening, Mors: Midler til deltagelse af 15 personers deltagelse i idrætsfestivalen
Varde tennisklub: Midler til at 6 psykisk saarbare kan spille tennis (få egen ketcher, og t-shirt, fælles frugt efter træning, træner bistand. (Fortsættelse af igangværende projekt)

 Herudover er der  under turen uddelt check til Mop din Krop i Frederikshavn, Socialpsykiatrien i Aalborg, Silkesind i Silkeborg og IFS Varde